نوشته های برچسب خورده با ‘علوم اجتماعی’

هر چقدر که توییتر و فرندفید برای شماها بچه بازی و مسخره بازی به نظر میاد و به همون اندازه اونجا رو محلی برای وقت گذرونی و مثلا دوست یابی بدونید، برای من و امثال من فرصتی اگرچه ناشناخته لکن بزرگ بوده برای یادگرفتن، دیدن و شنیدن حرفها، نوشته ها و هزاران چیز دیگه
آشنایی با آدمهای بزرگ نه چندان معروف و حتی ناشناخته هم بماند!
به یک نمونه دقت کنید:

مفهوم canon در ادبیات و علوم اجتماعی و یا بهتر بگویم، چرا فروغ(ها) محبوب تر از پروین(ها) هست(ند)؟!