نوشته های برچسب خورده با ‘apt-rdepends’

وابستگی های نرم افزاری تو گنو خیلی مهم هستند. یعنی بدون نصب وابستگی ها (Dependences) ی یک نرم افزار ،نمیشه اون رو نصب کرد. خوب حالا از کجا بدونیم چه بسته هایی وابستگی های فلان نرم افزار هستند؟ برای این کار apt-rdepends رو نصب می کنیم.

apt-get install apt-rdepends

فرض می کنیم میخواهیم نرم افزار مترجم Stardict رو نصب کنیم. برای نمایش وابستگی ها و اینکه کدوم ها نصب هستند و کدوم ها نه، می نویسیم :

apt-rdepends -p stardict

در حقیقت با گذاشتن کاراکتر p- خواستیم تا وابستگی های stardict و وضعیتشون، به اصطلاح پرینت بشن.
برای اطلاعات بیشتر بهتره سری به man apt-rdepends توی ترمینال دلچسب گنو/لینوکس بزنید! 🙂

DESCRIPTION
apt-rdepends searches through the APT cache to find package dependencies. apt-rdepends knows how to emulate the result of calling apt-cache with both depends and dotty options.

By default, apt-rdepends shows a listing of each dependency a package has. It will also look at each of these fulfilling packages, and recursively lists their dependencies.

OPTIONS

p, –print-state
Shows the state of each dependency after each package version. See –state-follow and –state-show for why this is useful