نوشته های برچسب خورده با ‘fsf’

by Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman

«دوست داشتن آزادی، دوست داشتن دیگران است، دوست داشتن قدرت دوست داشتن خودمان.»

«William Hazlitt»

در حرکت نرم افزارهای آزاد ما بر آزادی کاربران نرم افزار پافشاری می کنیم. ما دیدگاه خود را با دقت به آزادی های ضروری که برای یک زندگی خوب لازم هستند و اجازه دادن به برنامه های ضروری برای بهره بردن از کمک های دوستانه ی دیگران، تنظیم کرده ایم.
ضوابط ما برای نرم افزارهای آزاد تضمین کننده ی آزادی هایی است که یک کاربر نرم افزار احتیاج دارد، لذا آنها می توانند در یک اجتماع مشارکت کنند.

ما همچنین به آزادی برنامه نویسان نیز پافشاری می کنیم همانطوری که برای کاربران عمل میکنیم. ما آزادی را آنگونه که برای خودمان می خواهیم، برای شما نیز می خواهیم.اما مسئله این است که نرم افزارهایی که استفاده می کنیم توسط بقیه نوشته شده اند. در نتیجه این خواسته در حالی است که ما از نرم افزارهای نوشته شده توسط دیگران استفاده می کنیم نه وقتی که از کدهای نوشته شده ی خودمان بهره می بریم! ما آزادی را برای همه می خواهیم، چه برنامه نویسان، چه مشارکت کنندگان و چه بقیه.

وقتی ما می گوییم آزادی، از «آزادی برای انتخاب لایسنس(جواز) جهت برنامه ای که نوشته اید» دفاع نمی کنیم. ما این را رد می کنیم زیرا این نیز یک  صورت از قدرت است نه آزادی!
افق این تشخیص بسیار وخیم است! آزادی قادر است تا به طور کلی بر روی شما تاثیر بگذارد در حالی که قدرت قادر است بر روی دیگران تاثیر بیشتری بگذارد!

اگر ما قدرت را با آزادی اشتباه بگیریم، در راه آزادی شکست خورده ایم.

نرم افزارهای تجاری تمرینی از قدرت هستند.امروز، قانون کپی رایت، به صاحبان نرم افزار قدرت میدهد، لذا آنها با استفاده از این قدرت، قوانین را برای تحمیل(اعمال نفوذ) به بقیه انتخاب می کنند.
وقتی کاربران از آزادی تعریف شده که نرم افزار آزاد را توصیف می کند، بی بهره باشند، در این صورت نمی توانند بپرسند نرم افزار چکار می کند، قادر به شناسایی راههای نفوذ نیستند، نمی توانند ویروس ها و کرمها را کنترل کنند، نمی فهمند کدام اطلاعات محرمانه و شخصی گزارش داده می شود،اگر خرابی رخ بدهد، نمی توانند آن را تعمیر کنند بلکه باید منتظر صاحبان نرم افزار باشند تا از قدرتشان برای تعمیرش استفاده کنند!!! اگر فهمیدن اینکه برای رفع این مشکل به چه چیزی نیاز است، آسان نباشد، به همان وضعیت قناعت خواهند کرد. آنها برای رفع این مشکل نمی توانند به یکدیگر کمک کنند!

صاحبان نرم افزارهای تجاری اغلب به فکر تجارت اند. ما در حرکت نرم افزارهای آزاد مخالف تجارت نیستیم بلکه ما دیده ایم که چه اتفاقی می افتد وقتی نرم افزارهای تجاری، «آزادی» دارند برای تحمیل قواعد مستبدانه ی خود به کاربرانشان.
مایکروسافت یک نمونه ی آشکار از چگونگی منع آزادی های کاربران است که می تواند منجر به آسیب های مستقیم بشود اما این تنها نمونه نیست!

بحث هایی که در مورد حقوق و قوانین نرم افزارها میشود، بیشتر بر روی علایق برنامه نویسان متمرکز است، افراد معدودی در جهان که به طور مرتب برنامه می نویسند و تعداد کمتری که صاحبان نرم افزارهای تجاری هستند اما جهان پیشرفته ی امروزی به برنامه ها نیاز دارد.، بنابراین صاحبان نرم افزارها هم اکنون طرز زندگی ما، تجارت ما، ارتباطات ما و سرگرمی ما را کنترل می کنند.
مباحث اخلاقی و سیاسی تنها شامل شعار آزادی انتخاب(تنها برای توسعه دهندگان نرم افزار) نخواهد بود.

پروفسور Lawrence Lessig (از دانشکده ی حقوق استنفورد) توضیح میدهد، اگر کد یک قانون باشد، سوال اساسی اینگونه مطرح می شود:کدهایی که شما استفاده می کنید توسط چه کسانی کنترل می شوند، شما یا عده ی دیگری به عنوان گروه نخبه و ممتاز؟ ما معتقد هستیم که شما حق کنترل نرم افزارها را دارید و دادن این حق کنترل از اهداف حرکت نرم افزارهای آزاد است.

ما اعتقاد داریم شما باید بتوانید تصمیم بگیرید که چگونه از نرم افزارها استفاده کنید نه آنگونه که قوانین امروزه می گویند! قانون کپی رایت فعلی، ما را(صاحبان نرم افزار را ) در جایگاه بالاتری نسبت به کاربران دیگر قرار میدهد چه آن را بخواهیم و چه نخواهیم!

پاسخ اخلاقی به چنین جایگاهی این است که آزادی های هر کاربر را به او گوشزد بکنیم(داد بزنیم!)

عینا همان طور که لوایح قانونی تمرینی هستند برای قدرت دولت ها تا از آزادی های تک تک شهروندان محافظت کنند.
قانون GNU GPL برای همین است.این قانون آزادی کاربران برای استفاده از برنامه ها را تضمین میکند. وقتی شما بدین گونه خودتان را از دیگران محافظت می کنید، دیگر چه کسی می تواند تصمیمات شما را کنترل کند.

اغلب کاربران درک می کنند که کد، قانون است و این قانون برای ایجاد حس شایستگی آزاد بودنشان می آید، آنها همچنین اهمیت آزادی ای را که ما برایش ایستادگی می کنیم درک خواهند کرد همانطور که اغلب کاربران از ارزشهای عملی آزادی نرم افزاری که ما توسعه می دهیم، قدردانی می کنند.

This essay is published in Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman

توضیح:کپی لغت به لغت این مقاله و انتشار آن با/بدون کسب اجازه و درج لینک آزاد است به شرطی که این قید در انتهای مقاله ذکر شود.